ข้อตกลงใบอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง

อัปเดตครั้งสุดท้าย: 21 ธันวาคม 2560

โปรดอ่านข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง ("ข้อตกลง") นี้อย่างละเอียดก่อนคลิกปุ่ม "ฉันยอมรับ" ดาวน์โหลดหรือใช้แอป Happiness Planner ("แอปพลิเคชัน")

การคลิกปุ่ม "ฉันยอมรับ" ดาวน์โหลดหรือใช้แอปพลิเคชันแสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้

ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณ (บุคคลหรือนิติบุคคลเดียว) และ BRANDMENTALIST LLC และควบคุมการใช้งานแอปพลิเคชันของคุณที่จัดทำโดย BRANDMENTALIST LLC

หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขของข้อตกลงนี้อย่าคลิกที่ปุ่ม "ฉันยอมรับ" และอย่าดาวน์โหลดหรือใช้แอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชันนี้ได้รับอนุญาตไม่ขายให้คุณโดย BRANDMENTALIST LLC เพื่อการใช้งานอย่างเคร่งครัดตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้

ใบอนุญาต

BRANDMENTALIST LLC ให้สิทธิ์การใช้งานแบบ จำกัด ที่เพิกถอนได้ไม่ผูกขาดไม่สามารถถ่ายโอนได้ในการดาวน์โหลดติดตั้งและใช้แอปพลิเคชันอย่างเคร่งครัดตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้

ข้อ จำกัด

คุณตกลงที่จะไม่ทำและคุณจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่น:

ใบอนุญาตขายให้เช่าให้เช่ามอบหมายแจกจ่ายส่งโฮสต์บุคคลภายนอกเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันในเชิงพาณิชย์หรือทำให้แอปพลิเคชันพร้อมใช้งานแก่บุคคลที่สาม

แก้ไขสร้างผลงานลอกเลียนแบบถอดประกอบถอดรหัสย้อนกลับคอมไพล์หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับส่วนใดส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชัน

ลบเปลี่ยนแปลงหรือปิดบังประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ใด ๆ (รวมถึงประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า) ของ BRANDMENTALIST LLC หรือ บริษัท ในเครือคู่ค้าซัพพลายเออร์หรือผู้อนุญาตของแอปพลิเคชัน

ทรัพย์สินทางปัญญา

แอปพลิเคชันรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าความลับทางการค้าและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งหมดและจะยังคงเป็นทรัพย์สิน แต่เพียงผู้เดียวของ BRANDMENTALIST LLC

ข้อเสนอแนะของคุณ

ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นแนวคิดการปรับปรุงหรือข้อเสนอแนะใด ๆ (เรียกรวมกันว่า "ข้อเสนอแนะ") ที่คุณมอบให้กับ BRANDMENTALIST LLC ในส่วนที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันจะยังคงเป็นทรัพย์สินของ BRANDMENTALIST LLC แต่เพียงผู้เดียว

BRANDMENTALIST LLC มีอิสระที่จะใช้คัดลอกแก้ไขเผยแพร่หรือแจกจ่ายคำแนะนำเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ และด้วยวิธีใด ๆ โดยไม่ต้องให้เครดิตหรือค่าตอบแทนใด ๆ แก่คุณ

การปรับเปลี่ยนแอปพลิเคชัน

BRANDMENTALIST LLC ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขระงับหรือหยุดชั่วคราวหรือถาวรแอปพลิเคชันหรือบริการใด ๆ ที่เชื่อมต่อโดยมีหรือไม่แจ้งให้ทราบและไม่ต้องรับผิดต่อคุณ

การอัปเดตแอปพลิเคชัน

BRANDMENTALIST LLC อาจให้การปรับปรุงหรือปรับปรุงคุณสมบัติ / ฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันเป็นครั้งคราวซึ่งอาจรวมถึงแพตช์การแก้ไขข้อบกพร่องการอัปเดตการอัปเกรดและการแก้ไขอื่น ๆ ("การอัปเดต")

การอัปเดตอาจแก้ไขหรือลบคุณสมบัติและ / หรือฟังก์ชันบางอย่างของแอปพลิเคชัน คุณยอมรับว่า BRANDMENTALIST LLC ไม่มีภาระผูกพันในการ (i) ให้การอัปเดตใด ๆ หรือ (ii) ให้หรือเปิดใช้งานคุณสมบัติและ / หรือฟังก์ชันเฉพาะใด ๆ ของแอปพลิเคชันให้กับคุณต่อไป

คุณยอมรับต่อไปว่าการอัปเดตทั้งหมดจะ (i) ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันและ (ii) อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้

บริการของบุคคลที่สาม

แอปพลิเคชันอาจแสดงรวมหรือจัดทำเนื้อหาของบุคคลที่สาม (รวมถึงข้อมูลข้อมูลแอปพลิเคชันและบริการผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ) หรือให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม ("บริการของบุคคลที่สาม")

คุณรับทราบและตกลงว่า BRANDMENTALIST LLC จะไม่รับผิดชอบต่อบริการของบุคคลที่สามใด ๆ รวมถึงความถูกต้องความครบถ้วนตรงเวลาความถูกต้องการปฏิบัติตามลิขสิทธิ์ความถูกต้องตามกฎหมายความเหมาะสมคุณภาพหรือด้านอื่น ๆ ของบริการดังกล่าว BRANDMENTALIST LLC ไม่ถือว่าและจะไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบใด ๆ ต่อคุณหรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดสำหรับบริการของบุคคลที่สาม

บริการและลิงก์ของบุคคลที่สามมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคุณเท่านั้นและคุณเข้าถึงและใช้งานได้ทั้งหมดโดยยอมรับความเสี่ยงของคุณเองและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สามดังกล่าว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

BRANDMENTALIST LLC รวบรวมจัดเก็บดูแลรักษาและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งมีอยู่ที่ https://app.thehappinessplanner.com/pages/privacy-policy โดยการยอมรับข้อตกลงนี้คุณรับทราบว่าคุณตกลงและยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราในที่นี้

ระยะและการเลิกจ้าง

ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้จนกว่าคุณหรือ BRANDMENTALIST LLC จะยกเลิก

BRANDMENTALIST LLC อาจใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวเมื่อใดก็ได้และไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือไม่มีเหตุผลใด ๆ ก็ตามจะระงับหรือยุติข้อตกลงนี้โดยมีหรือไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อตกลงนี้จะยุติทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าจาก BRANDMENTALIST LLC ในกรณีที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ นอกจากนี้คุณยังสามารถยุติข้อตกลงนี้ได้โดยการลบแอปพลิเคชันและสำเนาทั้งหมดจากอุปกรณ์มือถือของคุณหรือจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อสิ้นสุดข้อตกลงนี้คุณจะยุติการใช้งานแอปพลิเคชันทั้งหมดและลบสำเนาทั้งหมดของแอปพลิเคชันออกจากอุปกรณ์มือถือของคุณหรือจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

การยุติข้อตกลงนี้จะไม่ จำกัด สิทธิ์หรือการแก้ไขใด ๆ ของ BRANDMENTALIST LLC ตามกฎหมายหรือในความยุติธรรมในกรณีที่คุณละเมิด (ในช่วงระยะเวลาของข้อตกลงนี้) ในภาระหน้าที่ใด ๆ ของคุณภายใต้ข้อตกลงปัจจุบัน

สำหรับผู้ใช้ปลายทางของรัฐบาลสหรัฐฯ

แอปพลิเคชันและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องคือ "สินค้าเชิงพาณิชย์" เนื่องจากคำดังกล่าวกำหนดไว้ภายใต้ 48 CFR §2.101ซึ่งประกอบด้วย "ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์" และ "เอกสารประกอบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์" เนื่องจากข้อกำหนดดังกล่าวใช้ภายใต้ 48 CFR §12.212หรือ 48 CFR §227.7202ตามความเหมาะสม ตาม 48 CFR §12.212หรือ 48 CFR §227.7202-1ถึง 227.7202-4 ตามที่เกี่ยวข้องซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์และเอกสารซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์ได้รับอนุญาตให้ใช้กับผู้ใช้ปลายทางของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (a) เป็นสินค้าเชิงพาณิชย์เท่านั้นและ (ข) เฉพาะสิทธิ์ที่มอบให้กับผู้ใช้ปลายทางอื่น ๆ ทั้งหมดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้

การปฏิบัติตามข้อกำหนดการส่งออก

คุณไม่สามารถส่งออกหรือส่งออกแอปพลิเคชันซ้ำได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่ได้รับแอปพลิเคชัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่ไม่ จำกัด เพียงไม่ จำกัด แอปพลิเคชันจะไม่สามารถส่งออกหรือส่งออกซ้ำ (ก) ไปยังประเทศหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่สหรัฐฯสั่งห้ามหรือ (ข) ให้กับบุคคลใดก็ตามที่อยู่ในรายชื่อบุคคลสัญชาติที่กำหนดเป็นพิเศษของกระทรวงการคลังสหรัฐฯหรือ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯปฏิเสธรายชื่อบุคคลหรือรายชื่อนิติบุคคล

โดยการติดตั้งหรือใช้ส่วนประกอบใด ๆ ของแอปพลิเคชันคุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่ได้อาศัยอยู่ภายใต้การควบคุมของหรือเป็นคนชาติหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศดังกล่าวหรือในรายชื่อดังกล่าว

การแก้ไขข้อตกลงนี้

BRANDMENTALIST LLC ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือแทนที่ข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลา หากการแก้ไขเป็นวัสดุเราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนที่ข้อกำหนดใหม่จะมีผลบังคับใช้ สิ่งที่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะพิจารณาจากดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว

การเข้าถึงหรือใช้แอปพลิเคชันของเราต่อไปหลังจากการแก้ไขใด ๆ มีผลบังคับใช้แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดที่แก้ไขแล้ว หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดใหม่คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้แอปพลิเคชันอีกต่อไป

กฎหมายที่บังคับใช้

กฎหมายของเนวาดาสหรัฐอเมริกาไม่รวมกฎข้อขัดแย้งของกฎหมายจะควบคุมข้อตกลงนี้และการใช้แอปพลิเคชันของคุณ การใช้แอปพลิเคชันของคุณอาจอยู่ภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของรัฐประเทศหรือระหว่างประเทศอื่น ๆ

ข้อตกลงนี้จะไม่อยู่ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาการขายสินค้าระหว่างประเทศ

ข้อมูลติดต่อ

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อตกลงนี้โปรดติดต่อเรา

ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ BRANDMENTALIST LLC เกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันของคุณและมีผลเหนือข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือปากเปล่าก่อนหน้านี้และในปัจจุบันทั้งหมดระหว่างคุณกับ BRANDMENTALIST LLC

คุณอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่บังคับใช้เมื่อคุณใช้หรือซื้อบริการอื่น ๆ ของ BRANDMENTALIST LLC ซึ่ง BRANDMENTALIST LLC จะมอบให้คุณในเวลาที่ใช้หรือซื้อ